Tuesday, 23 October 2012

Tajuk Popular Sejarah SPM 2012Tajuk Popular Utk SPM tahun 2012 ialah 
Bab 9 : Zaman Gelap - Tingkatan 4 
Bab 9 : Perang Dunia Pertama - Tingkatan 5
Kita lihat apakah bentuk soalan yang akan disoal pada zaman gelap 
Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Gelap ?
F1         Eropah mengalami zaman mundur
F2         Kejatuhan empayar Rom di Eropah
F3         merupakan peringkat awal zaman Pertengahan
F4         Eropah mengalami kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan, perdagangan dan kehidupan perbandaran
 Jelaskan ciri-ciri Zaman Gelap di Eropah.
F1         -  Kemerosotan dalam bidang ilmu pengetahuan
F2         -  Gereja katolik institusi amat berkuasa, kongkong masyarakat
F3         -  Gereja memiliki harta tanah yang banyak
F4         -  Institusi gereja memberikan fokus kepada kegiatan  agama , ilmu  akhirat
F5         -  Tiada pentadbiran pusat yang berkesan
F6         -  Kemunculan golongan baron / tuan tanah
F7         -  Golongan petani mencari perlindungan daripada tuan tanah
F8         -  Petani terpaksa membayar cukai yang tinggi  kepada tuan tanah             
F9         -  Petani yang tidak berkemampuan menyerahkan  tanah
F10       -  Terpaksalah mereka menjadi hamba
F11       -  Tuan tanah pula mendapatkan perlindungan daripada raja  
F12       -  Tuan tanah memberikan khidmat / cukai kepada raja
F13       -  Kegiatan ekonomi terhad, tumpuan kepada pertanian
F14       -  Kegiatan perdagangan tidak meluas
F15       -  Perdagangan  diganggu oleh serangan orang gasar seperti Viking dan Magyar
F16       -  Kawasan Meditteranean pula dikuasai oleh orang Islam 
F17       -  Perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem tukaran barang / barter
F18      -  Penggunaan mata wang terhad
F19      -  Kemerosotan kehidupan bandar
Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah  pada Zaman Gelap
F1         Gereja amat berkuasa
F2         Gereja memiliki hartanah yang banyak
F3         Kegiatan gereja berfokuskan kegiatan amalan agama
F4         Berfokus kepada pembelajaran keakhiratan sahaja
F5         Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
Mengapakah kegiatan perdagangan tidak meluas pada Zaman Gelap
F1         Aktiviti perdagangan diganggu oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar
F2         Kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang-orang Islam
F3         Memberi tumpuan kepada kegiatan pertanian
F4         Kegiatan perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian
F5         Aktiviti perniagaan barangan pertanian dikendalikan menerusi sistem barter
F6         Penggunaan mata wang amat terhad
F7         Orang Eropah tidak berdagang ke Timur Jauh
Mengapakah sistem feudalisme di Eropah dikatakan mempunyai persamaan dengan ciri-ciri feudalisme yang terdapat dalam Kesultanan  Melayu Melaka ?           
F1         Terdiri daripada golongan pemerintah ( raja ) dan golongan yang diperintah ( rakyat )
F2         Raja memiliki tanah secara mutlak
F3         Pentadbirannya dibantu oleh pembesar
F4         Raja mengurniakan tanah kepada pembesar untuk ditadbir
F5         Pembesar mendapat naungan / perlindungan daripada raja
F6         Pembesar memberikan khidmat tenaga dan cukai kepada Raja
F7         Golongan hamba memberi khidmat tenaga kepada golongan pembesar

Untuk rujukan lebih lanjut pelajar boleh melihat Nota : tajuk zaman gelap di bawah 

Monday, 22 October 2012

CONTOH SOALAN & SKEMA KERTAS 3 BAB 3


TAJUK: 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
TEMA/TAJUK: 7.2 Bab 3 Tingkatan 4
Soalan:
Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita pada hari ini.

CONTOH SOALAN & SKEMA KERTAS 3 BAB 2


TAJUK UMUM TUGASAN

Tajuk 7.1              -              Tamadun Awal Dunia

(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;
i.                 Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain
ii.               Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.
iii.             Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

CONTOH SOALAN & SKEMA KERTAS 3 BAB 1


Tajuk Umum Tugasan

Tajuk 7.1 : Tamadun Awal Manusia
(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 1)

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :

i.          membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah,akhbar majalah,risalah,internet dan lain-lain.

ii.         Pada hari peperiksaan ,calon dibenarkan membawa buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

iii.        Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan

Sunday, 21 October 2012

PANITIA PJK

Bagi guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, anda bolehlah memuat turun buku panduan untuk melaksanakan Ujian Segak di sekolah
1. Buku Panduan Segak PJK
2. Buku Panduan Segak Gambar Lebih Jelas

Pendidikan Kesihatan

Dokumen Saiz Kemas Kini Pada Hits

Modul Pendidikan Kesihatan Keluarga 15.01 MB Jul 04, 2012 08:38 Download 2605

PANITIA SAINS

Sains
Dokumen Saiz Kemas Kini Pada Hits

Orientation Programme for Science & Mathematics in English (OPSME) 6.24 MB Jul 03, 2012 12:26 Download 404

Buku Panduan Pengurusan & Keselamatan Makmal Sains Sekolah - Edisi Kedua 30.12 MB Jul 03, 2012 12:08 Download 3330

Daftar Istilah Sains (B. Inggeris - B. Melayu) 585.18 KB Jul 03, 2012 12:08 Download 1073

Daftar Istilah Sains (B. Melayu - B. Inggeris) 644.95 KB Jul 03, 2012 12:08 Download 805

Daftar Istilah Sains - SJKC 8.38 MB Jul 03, 2012 12:08 Download 327

Daftar Istilah Sains - SJKT 45.51 MB Jul 03, 2012 12:08 Download 391

SM - Bahan Sumber Biologi 63.86 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 1144

SM - Bahan Sumber Fizik 9.09 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 815

SM - Bahan Sumber Kimia 1.4 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 854

SM - Bahan Sumber Sains Menengah Atas 30.96 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 1205

SM - Bahan Sumber Sains Menengah Rendah 28.76 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 1318

SM - Bahan Sumber Sains Tambahan 1.31 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 339

SM - Modul Kalkulator Grafik Versi B. Inggeris 6.07 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 197

SM - Modul Kalkulator Grafik Versi B. Melayu 4.6 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 271

SM - Video Data Collection Device - CBL 120.89 MB Jul 24, 2012 10:25 Download 216

SM - Video Data Collection Device - CBR 40.94 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 211

SM - Video Demo CBR 18.99 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 209

SR - Bahan Sumber Sains Rendah 7.21 MB Jul 03, 2012 10:15 Download 1475Nota Sains Tingkatan 1
Nota Sains Tingkatan 2
Dapatkan nota tingkatan 2 dengan klik di sini.

Nota Sains Tingkatan 3
 1. Chapter 1: Respiration
 2. Chapter 2: Blood circulation and transport
 3. Chapter 3: Excretion
 4. Chapter 4: Reproduction
 5. Chapter 5: Growth
 6. Chapter 6: Land and its resources
 7. Chapter 7: Electricity
 8. Chapter 8: Generation of electricity
 9. Chapter 9: Stars and Galaxies
 10. Chapter 10: Space exploration
Nota Sains Tingkatan 4
Nota Sains Tingkatan 5
CREDIT TO : http://panscuh.blogspot.com/p/bank-nota.html

PANITIA SIVIK/KEWARGANEGARAAN

Huraian Sukatan Pelajaran Sivik & Kewarganegaraan

PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN/PERDAGANGAN

Perdagangan Tingkatan 4

Klik pada tajuk di bawah untuk muatturun :-
 1. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2010, Ting 4, Trg
 2. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2010, Ting 4, Trg
 3. Kertas 2, Pertghn Tahun 2010 Ting 4, Terengganu
 4. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2008, Ting 4, Terengganu
 5. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2008, Ting 4, Terengganu
 6. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2000, Ting 4, Terengganu
 7. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2000, Ting 4, Terengganu
 8. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2001, Ting 4, Terengganu
 9. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2001, Ting 4, Terengganu
 10. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2002, Ting 4, Terengganu
 11. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2002, Ting 4, Terengganu
 12. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2003, Ting 4, Terengganu
 13. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2003, Ting 4, Terengganu
 14. Kertas 1, Pep Akhir Tahun 2004, Ting 4, Terengganu
 15. Kertas 2, Pep Akhir Tahun 2004, Ting 4, Terengganu

PANITIA GEOGRAFI

Nota Geografi PMR :
1.Geografi   (1,2 & 3) -(klik)
atau (klik)

Tingkatan 2 - (klik)

 Bab 1   :  Kedudukan - (klik)
 Bab 2  :  Arah - (klik)
 Bab 3 :  Skala & Jarak - (klik
 Bab 4 : Graf - (klik)
 Bab 5 : Gambarajah - (klik)
 Bab 6 : Peta (klik)
 Bab 7 : Taburan Penduduk -(klik)

Credit to : http://panitiageografiksah.blogspot.com/p/nota-dan-latihan.html

PANITIA MATEMATIK

Matematik

Dokumen Saiz Kemas Kini Pada Hits

Daftar Istilah Matematik (B. Inggeris - B. Melayu) 361.48 KB Jul 03, 2012 12:08 Download 1447

Daftar Istilah Matematik (B. Melayu - B. Inggeris) 361.41 KB Jul 03, 2012 12:08 Download 1095

Daftar Istilah Matematik - SJKC 623.29 KB Jul 03, 2012 12:08 Download 774

Daftar Istilah Matematik - SJKT 31.25 MB Jul 03, 2012 12:08 Download 1225

Orientation Programme for Science & Mathematics in English (OPSME) 6.24 MB Jul 03, 2012 12:31 Download 956

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Editor's Notes 197.52 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 741

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Form 1 36.94 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 910

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Form 2 117.02 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 899

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Form 3 658.3 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 935

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Form 4 312.53 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 956

SM - Geometer's Sketchpad (GSP) Resource Materials - Form 5 18.94 KB Jul 03, 2012 08:59 Download 820

SM - Kurikulum Khas Matematik Untuk Murid Thai Tingkatan Peralihan 2.01 MB Jul 03, 2012 08:59 Download 390

SM - Learning Mathematics Using TI-84 Plus GC 50.65 MB Jul 03, 2012 08:59 Download 575

SM - Program Bimbingan Khas Matematik (PROBIM) - Bahasa Inggeris 3.91 MB Jul 03, 2012 08:59 Download 505

SM - Program Bimbingan Khas Matematik (PROBIM) - Bahasa Melayu 4.36 MB Jul 03, 2012 08:59 Download 998

SR - Borang Rumusan PROTIM 2012 293.42 KB Jul 02, 2012 12:14 Download 2030

Matematik Tambahan

Dokumen Saiz Kemas Kini Pada Hits

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2006 373.8 KB Jul 03, 2012 09:27 Download 274

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2007 333.53 KB Jul 03, 2012 09:27 Download 254

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2008 168.96 KB Jul 03, 2012 09:27 Download 273

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2009 268.38 KB Jul 03, 2012 09:27 Download 263

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2010 1.98 MB Jul 03, 2012 09:27 Download 270

Kerja Projek Matematik Tambahan Tahun 2011

1.82 MB Jul 03, 2012 09:27 Download 377

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Pautan Muat Turun:
Nama Fail Sukatan, Huraian & Rancangan Pengajaran Tahunan Pendidikan Islam
Format Pdf
Word
WinRAR
Saiz 6.56 MB
Deskripsi Terdapat beberapa contoh Rancangan Pengajaran Tahunan yang boleh dimuat turun mengikut kesesuaian Panitia dan sekolah.
Target GPI & Panitia Pendidikan Islam
Muat Turun Sukatan PI KBSM Pdf
(74.6 KB)

Huraian Sukatan PI KBSM: (WinRAR) Ting. 1 (589 KB) Ting. 2 (764 KB)  Ting. 3 (892 KB) Ting. 4 (918 KB) Ting. 5 (872 KB) Rancangan Pengajaran Tahunan:(Word)
CONTOH 1 CONTOH 2
Ting. 1 (429 KB) Ting. 1
Ting. 2 (382 KB) Ting. 2 (237 KB)
Ting. 3 (315 KB) Ting. 3 (247 KB)
Ting. 4 (245 KB) Ting. 4 (239 KB)
Ting. 5 (189 KB) Ting. 5 (330 KB)

PANITIA SEJARAH

PANITIA SEJARAH SMK TANJONG BUNGA


SUKATAN  DAN HURAIAN  SUKATAN  PELAJARAN SEJARAH
SUKATAN PELAJARAN HSP T1 & T2 HSP T3
HSPT 4 HSP T5 KST


NOTA POWERPOINT TINGKATAN 1
Bab 1: Sejarah dan Kita
Bab 2: Zaman Pra Sejarah di Malaysia
Bab 3: Kerajaan Awal di Asia Tenggara
Bab 4: Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
Bab 5: Kegemilangan Melaka
Bab 6: Kemerosotan Melaka
Bab 7: Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
Bab 8: Kerajaan Negeri-Negeri Melayu
Bab 9: Warisan Kesultanan Melayu
Bab 10: Sarawak
Bab 11: Sabah

NOTA INTERAKTIF SEJARAH TINGKATAN 2
BAB 2: Dasar Campur Tangan British di Negeri-negeri Melayu
BAB 3: Negeri-negeri Melayu Utara; Penampan Keselamatan British
BAB 4: Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke
BAB 5: Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British
BAB 6: British Mengeksploit Ekonomi
BAB 7: Perjuangan Mengembalikan Kedaulatan Kedah ; Sharif Masahor ; Dato’ Bahaman ; Mat Salleh ; Antanom ; Tok Janggut ; Hj Abdul Rahman Limbong
BAB 8: Kebangkitan Semangat Kebangsaan untuk Mengangkat Martabat Bangsa
NOTA INTERAKTIF SEJARAH TINGKATAN 3
BAB 1: Pendudukan Jepun di Negara Kita
BAB 2: Malayan Union & Persekutuan Tanah Melayu
BAB 3: Ancaman Parti Komunis Melayu & Darurat
BAB 4: Kerjasama Antara Kaum ke Arah Kemerdekaan
BAB 5: Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957
BAB 6: Perubahan Pentadbiran ke Arah Kerajaan sendiri di Sarawak & Sabah
BAB 7: Malaysia yang Berdaulat

NOTA INTERAKTIF SEJARAH TINGKATAN 4
BAB 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
BAB 2: Peningkatan Tamadun
BAB 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah
BAB 5: Peristiwa Hijrah ke Madinah
BAB 7: Islam di Asia Tenggara
BAB 10: Dasar British dan Kesannya terhadap Ekonomi Negara

NOTA INTERAKTIF SEJARAH TINGKATAN 5
BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB6 BAB7          BAB8 BAB9
PENGURUSAN  GRAFIK SEJ T4       :Wilbinah mgcm Sabah
PANDUAN  PENGUNAAN :Wilbinah mgcm Sabah


CONTOH RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH
 1. TINGKATAN 1
 2. TINGKATAN 2
 3. TINGKATAN 3
 4. TINGKATAN 4
 5. TINGKATAN 5
SOALAN SEJARAH PMR 2005-2010
 1. PMR 2005
 2. PMR 2006
 3. PMR 2007
 4. PMR 2008
 5. PMR 2009
 6. PMR 2010 
 7. SKEMA JAWAPAN PMR SEJARAH 2004-2010  
KAEDAH PENGAJARAN
 1. CARA MUDAH MENGULANGKAJI SEJARAH SPM 
 2. TEKNIK MENJAWAB SEJARAH PMR 
 SEJARAH TINGKATAN 4
 1. BAB 1: Tamadun Awal Manusia
 2. BAB 2: Peningkatan Tamadun
 3. BAB 3 : Tamadun Awal Asia Tenggara
 4. BAB 4: Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah 
 5. BAB 5 : Kerajaan Islam di Madinah 
 6. BAB 6: Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya 
 7. BAB 7: Islam di Asia Tenggara 
 8. BAB 8: Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat 
 9. BAB 9: Perkembangan Di Eropah 
 10. BAB 10 : Dasar Britsih Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara
SEJARAH TINGKATAN 5 
 1. BAB 1- BAB 9 
INFO GRAFIK SEJARAH TINGKATAN 4 DAN 5
 1. Bahan Info Grafik Sejarah Tingkatan 4 & 5

POWER POINT SEJARAH T3-T5

TINGKATAN 4
bab-1-ting-4
bab-2-ting-4
bab-3-ting-4
bab-4-ting-4
bab-5-ting-4
bab-6-ting-4
bab-7-ting-4
bab-8-ting-4
bab-9-t4
bab-10-t4

TINGKATAN 5
SEJARAH+BAB+1T5
T5B1
T5B2
T5B3
T5B4
T5B5
T5B6
spmbab7
BAB_8_SEJARAH_FORM_5

TINGKATAN 3
BAB 1
BAB 4
BAB 2
BAB 3
BAB 5
BAB 6
BAB 7

 LATIHAN STRUKTUR TINGKATAN 4 DAN 5

MODUL STRUKTUR T5 SPM
LATIHAN BERWAWASAN SEJARAH TINGKATAN 4 DAN 5
SOALAN SEJARAH T5-STRUKTUR

PANITIA BAHASA MELAYU

MODUL P&P BAHASA MELAYU 
 1. Pendekatan Modul Tatabahasa SPM
 2. Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SPM
 3. Modul Rumusan SPM 
 4. Modul Karangan Berpandu SPM 
 5. Modul Perbengkelan Bahasa Melayu 
 6. Modul Antologi Harga Remaja 
 7. Modul Kembara Amira Tingkatan 5 
 8. Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 1-Bahasa Melayu 
 9. Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 4-Bahasa Melayu 
 10. Rancangan Pelajaran Tahunan Tingkatan 5-Bahasa Melayu 
 11. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 4-Bahasa Melayu 
 12. Huraian Sukatan Pelajaran Komponen Sastera (Tingkatan 4 & 5 )

PANITIA BAHASA INGGERIS

 1. SUKATAN PELAJARAN BAHASA INGGERIS KBSM

Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris

Dokumen Saiz Kemas Kini Pada Hits

SM - English Literature Component for Form 1 172.42 MB Jul 24, 2012 08:46 Download 2374

SM - English Literature Component for Form 2 47.35 MB Jul 02, 2012 10:33 Download 1807

SM - English Literature Component for Form 3 83.44 MB Jul 02, 2012 10:32 Download 1526

SM - English Literature Component for Form 4 109.95 MB Jul 02, 2012 10:31 Download 2159

SM - English Literature Component for Form 5 148.77 MB Jul 24, 2012 08:46 Download 1476

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...