Tuesday, 12 March 2013

Soalan Bahagian B: Bab 1 dan Bab 2 T5 (Koleksi soalan SPM sebenar)
Soalan 7 (b) Tahun 2005

Terangkan kesan imperialisme Barat ke atas Asia tenggara.[10 markah]
Jawapan
F1…Selepas pemeerintahan Sepanyol [1m]
H1a…Sepanyol telah memperkenalkan pentadbiran sama seperti yang diperkenalkan di Mexico [1m]
H1b…Paderi merupakan golongan yang berpengaruh dalam pentadbiran.[1m]
H1c…Gabenor Jeneral merupakan pemerintah tertinggi di Filipina [1m]
H1d…Mahkamah Agung dan Mahkamah Penyiasat merupakan dua badan yang membantu pentadbiran Gabenor Jeneral [1m].
H1e…Ketua Datuk Bandar yang berada di bawah Gabenor Jeneral bertanggungjawab terhadap pentadbiran wilayah.[1m]
H1f…Setiap wilayah terdiri daripada bandar-bandar yang ditadbir oleh Gabenor Kecil .[1m]
H1g…Undang-undang tempatan terutamanya undang-undang Islam tidak diberi ruang untuk dilaksanakan.
H1h…Gerakan Nasionalisme di Filipina tercetus semasa pentadbiran Amerika Syarikat[1m]
H1i…Amerika Syarikat terpaksa menjalankan dasar pentadbiran yang lebih liberal dengan memberi peluang kepada penduduk tempatan dalam birokrasi  pentadbirannya di Filipina.[1m]
F2…Selepas kedatangan Belanda [1m]

H2a…Pemerintahan Belanda di Indonesia dijalankan secara tidak langsung melalui raja-raja dan pembesar tempatan [1m]
H2b…Tidak berlaku campur tangan dalam institusi pentadbiran tradisional walaupun berlaku campurtangan yang jelas dalam aktiviti ekonomi tempatan.[1m]
H2c…Pentadbiran Belanda di Indonesia terbahagi kepada dua[1m]
C2a…Pentadbiran pusat[1m]
                -Diketuai oleh Gabenor Jeneral yang bertanggungjawab terhadap kerajaan Belanda[1m]
                -Gabenor Jeneral pula dibantu oleh Dewan Hindia Timur,iaitu sebuah badan penasihat[1m]
C2b…Pentadbiran tempatan[1m]
-Merupakan pentadbiran rendah yang dijalankan oleh pembesar tempatan di bawah pengawasan pegawai-pegawai Belanda[1m].
H2d…Beberapa jabatan kerajaan telah ditubuhkan seperti Jabatan Pelajaran pada 1867 dan Jabatan Pertanian pada 1905 [1m]
F3…Selepas kedatangan British [1m]
H3a…British berjaya menguasai Burma setelah berjaya dalam Perang Inggeris-Burma III tahun 1886 [1m]
H3b…Penguasaan ini mengakibatkan tersingkirnya institusi raja di Burma.
H3c…Pemerintahan tertinggi Burma ialah Pesuruhjaya Tinggi British yang ditempatkan di Rangoon[1m]
H3d…Institusi Hluttaw atau Majlis Diraja telah kehilangan fungsi [1m]
H3e…Jawatan-jawatan tradisi seperti Wun,Myothughi,Ahmudan,dan Athi dimansuhkan [1m].
H3f…Permulaan pentadbiran bercorak birokrasi di Burma.Apabila Akta Kampung Hulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan Burma 1889 diperkenalkan.Kedua-dua akta tersebut telah melenyapkan sistem pentadbiran tradisional Burma[1m]
H3g…Pentadbiran daerah diambil oleh Myo-oks,iaitu Pegawai Bandaran yang merupakan pegawai pentadbiran awam.[1m]
H3h…Sistem undang-undang Barat diperkenalkan dan dijadikan undang –undang utama.[1m]
H3i…Undang-undang Barat mengambil alih fungsi raja sebagai penaung sami-sami Buddha[1m]
H3j…Ini menyebabkan pengaruh golongan agama-agama merosot[1m]
H3k…Sistem undang-undang yang sedia ada juga semakin hilang fungsinya.[1m]
H3l…Diperkenalkan juga Majlis Perundangan [1m]
H3m…Jabatan Perhutanan,kesihatan dan Pelajaran diwujudkan[1m]
H3n…Balai polis dan kem tentera dibina [1m]
H3o…Seramai 40500 tentera asing telah dibawa masuk pada tahun 1887[1m]
H3p…Kedudukan British diperkukuhkan dan pengeksploitasi an ekonomi dapat dijalankan dengan mudah[1m].
[Maksimum:10markah]


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...