Sunday, 26 May 2013

BANK SOALAN PEPERIKSAAN-SUMBER (btpnpp.com)

BANK SOALAN PEPERIKSAAN
MATAPELAJARAN UPSR PMR SPM
BAHASA MALAYSIA Set 1 Set 5 Set 1 Set 5 Set 1 Set 5
Set 2 Set 6 Set 2 Set 6 Set 2 Set 6
Set 3 Set 7 Set 3 Set 7 Set 3 Set 7
Set 4 0 Set 4 0 Set 4 0

BAHASA INGGERIS Set 1 Set 5 Set 1 Set 5 Set 1 Set 5
Set 2 Set 6 Set 2 Set 6 Set 2 Set 6
Set 3 Set 7 Set 3 Set 7 Set 3 Set 7
Set 4 0 Set 4 0 Set 4 0

SAINS Set 1 Set 5 Set 1 Set 5 Set 1 Set 5
Set 2 Set 6 Set 2 Set 6 Set 2 Set 6
Set 3 Set 7 Set 3 Set 7 Set 3 Set 7
Set 4 0 Set 4 0 Set 4 0

Saturday, 25 May 2013

Dokumen Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

Sila klik 'yes' untuk memuat turun dokumen
  • Surat perlantikan Pentaksir PAFA Di Sekolah yes
  • Surat Perlantikan Sebagai Ketua Pentaksir Di Sekolah yes
  • Borang Individu (Murid) PAFA yes
  • Minit Mesyuarat PAFA yes
  • Pekeliling PAFA yes
  • Pekeliling Penilaian PAFA yes
  • Watikah Perlantikan Sebagai Pentaksir PAFA yes
  • AJK Pentaksiran Berasaskan Sekolah PAFA yes

MODUL BM SPM

Friday, 3 May 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA.Tema/Tajuk:11.1 Pengukuhan Negara dan Bangsa yang Merdeka
Soalan:Huraikan sejarah pembentukan Malaysia dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.
Peringatan
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami latar belakang pembentukan Malaysia.
1.      Pengenalan
5 markah
Isi dan Huraian
Memahami cadangan dan sebab-sebab pembentukan Malaysia
Terangkan cadangan pembentukan Malaysia berdasarkan perkara berikut:
     (a)    Idea cadangan pembentukan Malaysia.[10 m]
     (b)   Sebab-sebab pembentukan Malaysia
-Politik
-Ekonomi
-Sosial
30 markah
Menganalisis reaksi terhadap pembentukan Malaysia.
3.      Reaksi pembentukan Malaysia.
Terangkan reaksi terhadap pembentukan Malaysia.
15 markah
Mengaplikasi semangat 1 Malaysia
4.      Peranan pelajar mengamalkan semangat 1 Malaysia.
Bagaimanakah para pelajar dapat memupuk semangat perpaduan?
15 markah
Menilai kejayaan-kejayaan Malaysia sehingga kini
5.      Kejayaan Malaysia sehingga kini.
Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai  oleh negara kita sehingga hari ini.10 markah
Mencipta/menjana idea untuk menghadapi cabaran masa hadapan bagi menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia.
6.      Cabaran menjamin kedaulatan negara dan bangsa Malaysia.
     (a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia kini.[5m]
     (b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.[5m]
10 markah
Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme daripada pembentukan Malaysia.
7.      Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan daripada pembentukan Malaysia.
10 markah
Kesimpulan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.      Rumusan
·         Pengetahuan yang diperoleh.
·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
·         Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang,gemilang dan terbilang.
5 markah
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...