Sunday, 25 August 2013

SOALAN KERTAS 3 BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGS DAN SKEMA JAWAPAN


Tema/Tajuk: Malaysia dan kerjasama masyarakat antarabangsa
Soalan:Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa dan hubung kaitkannya dengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini.
(Rujuki Buku Teks Tingkatan 5 muka surat 236-252)

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh
Pengenalan
Memahami asas-asas penggubalan dasar luar Malaysia
1.      Pengenalan
Bincangkan latar belakang dasar luar Malaysia dan bentuk hubungan luar Malaysia.
5 markah
Isi dan huraian
Memahami perkembangan dasar luar Malaysia
2.      Perkembangan dasar luar Malaysia
Huraikan perkembangan dasar luar Malaysia mengikut tahap berikut:
     (a)    Tahap pertama
     (b)   Tahap kedua
     (c)    Tahap ketiga
30 markah

Menganalisis sumbangan dan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa.
3.      Sumbangan dan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa
Terangkan sumbangan dan peranan Malaysia dalam pertubuhan antarabangsa berikut:       
 (a)    Komanwel
     (b)   Pertubuhan   Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
     (c)    Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
15 markah

Mengaplikasi pertukaran lmu dan teknologi dengan negara luar dalam menjana kemajuan negara
4.      Pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dalam menjana kemajuan negara
Bagaimana pertukaran ilmu dan teknologi dengan negara luar dapat menjana kemajuan negara?


15 markah


Menilai kejayaan negara hasil hubungan dengan negara luar
5.      Kejayaan negara hasil hubungan dengan negara luar
Berdasarkan pemerhatian anda,kemukakan kejayaan yang dicapai oleh negara kita hasil hubungan dengan negara luar.
10 markah

Mencipta/menjana idea peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju.
6.      Peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju.
Pada pendapat anda,apakah peranan generasi muda untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju?
10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia
7.      Penerapan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia.
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarkat Malaysia
10 markah
Kesimpualan
Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan
8.      Rumusan
·         Pengetahuan yang diperoleh
·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara
·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.
5 markah


CADANGAN PERATURAN PEMARKAHAN

Wednesday, 7 August 2013

SOALAN MODUL UMUM LATIHAN BERFOKUS SPM SEJARAH KERTAS 3 DAN SKEMA JAWAPAN
Untuk makluman.Soalan ini akan menjadi soalan selaras bagi Peperiksaan Percubaan SPM Kertas 3 2013 di Pulau Pinang. 


PERATURAN PEMRKAHAN (MODUL LATIHAN BERFOKUS TINGKATAN 5)
Huraikan cirri-ciri negara dan bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan Malaysia pada hari ini.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...