Friday, 16 May 2014

KERTAS 3 BAB 3 : TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA (TINGKATAN 4)


BAB 3: TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
TEMA 7: Tamadun Awal Asia Tenggara
Tajuk 7.2: Tamadun Awal Asia Tenggara

Tema Umum
Kerajaan awal di Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.Walaupun berbeza bentuk kerajaan,namun pada dasarnya,kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi.
 
Tugasan Spesifik
Kerajaan Awal Asia Tenggara boleh dibahagikan kepada dua kategori berdasarkan aspek kedudukan geografi dan sosioekonomi.Walaupun berbeza bentuk kerajaan,namun pada dasarnya,kedua-dua jenis kerajaan tersebut saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. (a) Latar belakang kerajaan awal di Asia Tenggara
    (b) Contoh kerajaan awal di Asia Tenggara
5 markah
Isi dan huraian
2. Bukti perkembangan perdagangan maritime di Asia Tenggara.
10 markah
3. Ciri-ciri dan faktor perkembangan kerajaan berikut di Asia Tenggara.
(a) Kerajaan Agraria
(b) Kerajaan maritim
30 markah
4. Kerajaan agrarian dan maritim saling bergantung antara satu sama lain dan saling melengkapi
15 markah
5. Kejayaan yang dicapai oleh negara kita setelah memanfaatkan kedudukan yang strategik di Nusantara.
10 markah
6. Kerjasama ekonomi Malaysia dengan negara jiran mampu mengembalikan kegemilangan masa lampau negara kita.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
10 markah
7. Langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan antarabangsa.
10 markah
8. Nilai-nilai murni dan iktibar daripada masyarakat kerajaan awal yangb boleh diterapkan demi kamajuan negara kita.
5 markah
Kesimpulan
9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan
(a) Pengetahuan yang diperoleh.
(b)Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
(c)Harapan menjadikan masa depan ekonomi Malaysia yang lebih maju dan makmur
5 markah

Sunday, 11 May 2014

KERTAS 3 BAB 2-PENINGKATAN TAMADUN (TINGKATAN 4) & SKEMA JAWAPANBAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

TEMA 7: Tamadun Awal Manusia
Tajuk7.1 (b): Peningkatan Tamadun

Tema Umum
Tamadun manusia bersifat dinamik dan meningkat kerana manusia sentiasa berusaha untuk mencapai kemajuan hidup.Peningkatan tamadun manusia dapat diukur melalui pencapaian cemerlang dalam aspek politik,ekonomi dan sosial seperti yang dicapai oleh tamadun Rom,Yunani,India,dan China.Generasi hari ini patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran serta bersifat inovatif untuk meningkatkan pencapaian cemerlang negara.

Tugasan Spesifik
Tamadun manusia bersifat dinamik dan meningkat kerana manusia sentiasa berusaha untukmencapai kemajuan hidup.Peningkatan tamadun manusia dapat diukur melalui pencapaian cemerlang dalam aspek politik,ekonomi dan sosial seperti yang dicapai oleh tamadu  Rom,Yunani,India dan China.Generasi hari ini patut meningkatkan pemikiran dan kemahiran serta bersifat inovatif untuk meningkatkan pencapaian cemerlang negara.

Bincangkan peningkatan tamadun manusia dan hubungkaitkannya dengan kecemerlangan negara kita pada hari ini.

Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1. Konsep peningkatan tamadun
5 markah
Isi dan huraian
2. Latar belakang tamadun Yunani
10 markah
3. Peningkatan ekonomi dan sosial dalam tamadun awal berikut:
(a) Tamadun India
(b) Tamadun China
30 markah
4. Sumbangan tamadun Yunani dan Rom kepada ketamadunan manusia dari segi pemerintahan dan pentadbiran.
15 markah
5. Peningkatan tamadun Yunani boleh dimanfaatkan untuk kecemerlangan negara kita.
10 markah
6. Negara kita mengamalkan sistem pemerintahan Raja Berpelembagaan dan Demokrasi Berparlimen.Kejayaan yang dicapai berdasarkan amalan sistem pemerintahan tersebut.
10 markah
7.Pemimpin negara kita berusaha untuk mengekalkan kestabilan politik bagi memastikan kesejahteraan hidup rakyat.Buktikan kebenaran pernyataan tersebut.
10 markah
8. Nilai-nilaimurni dan iktibar daripada kegemilangan tamadun awal dunia.5 markah
Kesimpulan
9. Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan:
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
(c) Harapan menjadikan bangsa dan negara Malaysia cemerlang dan gemilang.
5 markah

KERTAS 3 BAB 1 -KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA (TINGKATAN 4)BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
TEMA 7:Tamadun Awal Manusia
Tajuk 7.1: Tamadun Awal Dunia
Tema Umum
Tamadun awal manusia yang berkembang di lembah Sungai Tigris dan Sungai Tigris Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut masih tetap relevan dan wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara pada masa kini.
Tugasan Spesifik
Tamadun awal manusia yang berkembang di Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates,Sungai Nil,Sungai Indus dan Sungai Hwang Ho mempunyai keunikan dan keistimewaan tersendiri.Sifat cekal dan inovatif masyarakat tamadun awal manusia tersebut wajar dicontohi untuk membina kecemerlangan sesebuah negara pada masa kini.
Berdasarkan pernyataan tersebut,huraikan kecemerlangan tamadun Indus dan hubungkaitkan sumbangannya dengan kegemilangan negara kita pada hari ini.


Aspek
Perincian
Markah
Pengenalan
1.(a) Lokasi tamadun Indus
    (b) Kerangka masa tamadun Indus
5 markah
Isi dan huraian
2. Proses pembentukan tamadun Indus
10 markah
3.Ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus
30 markah
4.Sifat keterbukaan tamadun Indus yang membawa kepada kecemerlangan tamadun tersebut
15 markah
5. Aspek kegemilangan tamadun Indus
10 markah
6. Kemajuan yang dicapai oleh Malaysia berdasarkan pembangunan terancang.
10 markah
7.Merealisasikan matlamat Wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
10 markah
8.Nilai murni dan iktibar daripada kecemerlangan tamadun Indus demi kegemilangan Malaysia.
5 markah
Kesimpulan
Kesimpulan keseluruhan isi yang dibincangkan
(a) Pengetahuan yang diperoleh
(b) Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.
(c) Harapan menjadikan masa depan Malaysia yang lebih cemerlang.
5 markah

Skema Jawapan Bab 1: Kemunculan Tamadun Awal Manusia
1 (a) Lokasi Tamadun Indus
F1 Terbentuk di lembah Indus yang disaliri oleh Sungai Indus yang berpunca daripada Pergunungan Himalaya dan mengalir ke laut Arab.
F2 Dikenali sebagai Tamadun Harappa bersempena nama bandar utamanya.
F3 Dikelilingi Banjaran Makran,Pergunungan Baluchistan,Rajasthan dan Punjab di Timur dan Kathiawar serta Gujerat di Tenggara.
F4 Sungai Indus dipilih sebagai kawasan petempatan kerana terdapat sumber bekalan air dan kesuburan tanah.                                                                                                                                   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...