Thursday, 2 January 2014

NOTA RINGKAS BAB 1 T5 :KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tingkatan 5 Sejarah
Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara
1.3 Nasionalisme di Asia Tenggara
1. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme?
- perasaan cinta akan bangsa dan negara yang membawa kepada gerakan membebaskan tanah air dari penjajahan.
2. Nyatakan faktor-faktor kemunculan nasionalisme.
 • Dasar penjajahan Barat
 • Pengaruh agama
 • Karya kesusasteraan
 • Sistem pendidikan
 • Kemunculan golongan intelektual
 • Sistem pengangkutan dan perhubungan
 • Pengaruh luar
 • Pengaruh Media Massa
3. Nasionalisme di Asia Tenggara dibahagikan kepada dua tahap. Lengkapkan jadual di bawah.
Nasionalisme di Asia Tenggara
Tahap 1 Tahap 2
1. Penentangan masyarakat secara terbuka bersifat setempat.
2. Tidak berorganisasi
3. Isu-isu agama, budaya dan hak pribumi menjadi factor utama
4. Menekankan kesedaran politik daripada tindakan politik.
5. Menuntut hak mereka dikembalikan dan tidak menuntut kemerdekaan segera.
1. Lebih radikal.
2. Berorganisasi
3. Muncul selepas gerakan tahap pertama yang sederhana gagal.
4. Dipimpin oleh golongan berpendidikan serta berpengetahuan luas dalam kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat.
5. Menuntut kemerdekaan dan membentuk kerajaan yang berdaulat.

4. Lengkapkan jadual di bawah.
Tokoh Parti Politik / Pertubuhan
1. Andreas Bonifosio Katipunan
2. Soekarno Parti Nasional Indonesia
3. Nguyen Thai Hoc Viet Nam Quac Dang Dang
4. Aung San Dobama Asiayone
5. Nai Pridi Panomyong Parti Rakyat
6. Ho Chi Minh Parti Komunis Vietnam

1. Nyatakan ciri-ciri nasionalisme di Thailand.
Tahap 1 :
- kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat di raja dan juga penentangan terhadap raja berkuasa mutlak.
- kesan perkembangan system pendidikan Barat menjadikan intelektual Thai terdedah kepada fahaman liberal dan demokrasi
- kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja Vajiravurd menyebabkan rakyat tidak puas hati
Tahap 2 :
Perasaan tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina.

2. Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara.
2.1 Filipina :
Pada tahap 1 nasionalisme di Filipina dimulai oleh gerakan dakyah pimpinan Jose Rizal dan disokong oleh golongan pertangahan berpendidikan Barat. Nyatakan tuntutan pejuang tahap 1 ini.
- pejuang menuntut supaya Filipina dijadikan sebahagian wilayah Sepanyol
- bangsa Filipina diberi hak yang sama seperti yang diperolehi oleh bangsa Sepanyol
- diberi kebebasan bersuara
Pada tahap 2 nasionalisme di Filipina dipimpin oleh Andreas Bonifacio yang berjuang secara radikal. Nyatakan tuntutan tahap 2 ini.
- penubuhan Katipunan oleh Andrea Bonifacio
- penentangan secara radikal terhadap sepanyol
- matlamat perjuangan adalah untuk menyatukan rakyat Filipina dan memperjuangkan kemerdekaan secara revolusi.

3. Perjuangan kemerdekaan di Indonesia terbahagi kepada dua tahap.
Nyatakan secara ringkas perjuangan pada Tahap 1.
- memberi perhatian terhadap isu-isu pendidikan
- hanya pendidikan dapat mengubah nasib rakyat Indonesia
- Raden Adjeng Kartini memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita melalui karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang dan Penulisan Seorang Puteri Jawa.
- Muhammadiyah berusaha menyebarkan Islam yang sebenar dan menghindari ancaman sekularisme Barat serta agama Kristian. Membina sekolah, klinik dan masjid
Nyatakan secara ringkas perjuangan pada Tahap 2.
- perjuangan parti-parti politik radikal seperti Sarekat Islam, Parti Komunis Indonesia dan Parti Nasional Indonesia
- parti-parti politik lantang menuntut kemerdekaan dengan cara kekerasan

4. Nasionalisme Indo-China. M/s 20
Perjuangan nasionalisme di Indo-China pada peringkat awal dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai-pegawai dari golongan Mandarin.
Perjuangan pada peringkat awal ini bertujuan untuk memulihkan Sistem pemerintahan beraja.
Selain daripada itu perjuangan nasionalisme Indo-China juga dipelopori oleh Golongan Menengah Berpendidikan Barat memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat. Perjuangan nasionalisme tahap 2 di Indo-China bersifat radikal dan di pengaruhi oleh Viet Nam Quac Dang Dang (VNQDD) dan Parti Komunis Vietnam

Nasionalisme Burma.
Nasionalisme Tahap 1 di Burma dipimpin oleh
a. Golongan sami Buddha b. Golongan elit berpendidikan Barat
Terdapat satu isu yang digunakan oleh pejuang nasionalisme di Burma untuk membangkitkan semangat menentang penjajah. Apakahn isu tersebut ?Isu Kasut
Nyatakan kesan Laporan Montagu-Chalford. Burma belum bersedia untuk memerintah sendiri
Pada tahun 1920 berlaku revolusi pelajar di Burma. Nyatakan tuntutan mereka.
1920 tercetus Revolusi Pelajar yang menuntut penubuhan universiti untuk mereka
Golongan Thakin telah menubuhkan Parti Dobama Asiayone pada 1935 untuk menuntut kemerdekaan. Senaraikan nama-nama pemimpin Parti Dobama Asiayone. Aung San, Kyaw Nein dan U Nu.

1 comment:

 1. Thank you for sharing this. It is really useful.

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...