Friday, 22 March 2013

SOALAN ESEI BAB 3 : KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSAArahan: Jawab semua soalan
1.        
Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah yang tercetus pada penghujung abad ke-18

a)      Terangkan perkembangan yang membawa kepada pembentukan negara dan bangsa moden Eropah.                [8 markah]
b)      Jelaskan proses pembentukan negara bangsa Jerman pada abad ke-19                  [8 markah]
c)       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,mengapakah proses pembentukan negara kita dikatakan berbeza dengan pembentukan negara lain di dunia?                                                      [4markah]

2.      


a)      Berdasarkan rajah di atas, terangkan ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa Malaysia.
[8 markah]
b)      Terangkan ciri-ciri negara dan bangsa yang dibina dalam zaman Kesultanan Melayu Melaka
[8 markah]
c)       Apakah kepentingan perlembagaan dalam mewujudkan keharmonian masyarakat dalam sesebuah negara?
[4 markah]
3. Senarai undang-undang berikut  merujuk kepada perlembagaan bertulis.
·         Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
·         Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911

a)      Jelaskan persamaan yang terdapat dalam kedua-dua sistem perundangan di atas      [9 markah]
b)      Nyatakan unsure-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan oleh Negeri-Negeri Melayu?                                                                                                                              [6 markah]
c)   Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah kepentingan Undang-Undang Tubuh Kerajaan   Johor dan Terengganu?                                                                      [5 markah]

CADANGAN SKEMA PEMARKAHAN ESEI BAB 3:KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA BANGSA 

3 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...